Dore Mimi

ÇÜNKÜ…
Çünkü müzik sanattır
Çünkü müzik metodolojidir
Çünkü müzik matematiktir
Çünkü müzik evrenseldir
Çünkü müzik kültürdür
Çünkü müzik tarihtir
Çünkü müzik öğretir
Çünkü müzik keşfetmektir
Çünkü müzik iletişimdir
Çünkü müzik ahenktir
Çünkü müzik hayatın kendisidir
Çünkü müzik ifade biçimidir
Çünkü müzik duygu dilidir
Çünkü müzik düzendir
Çünkü müzik bizi zenginleştirir
Çünkü müzik ruhun gıdasıdır
Çünkü müzik bize değer katar
Çünkü müzik bizi “BİZ” yapar
Çünkü müzik insanlık var olduğundan beri var
Çünkü müzik tek sesliysen bile çok sesliliği getirir
Çünkü müziksiz hayat hatadır
Çünkü doğa bizzat müzisyendir
Çünkü Dore Mimi Müziktir…