Kerata Karetta “Karettalar Doğuyor”

Kerata Karetta “Karettalar Doğuyor”

Kerata Karetta Çevre Bilinci Eğitim Serisi çocuklarımızda çevre bilinci oluşturmak, doğaya saygı bilincini yerleştirmek, daha güzel bir dünyada yaşamanın ancak ve ancak çevre bilincine sahip bireylerle var olacağına dair farkındalıklarını arttırmak amacına hizmet etmektedir. Kuşkusuz doğa ve çevre birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Doğa ve çevreyle dost çocuklar; öz disiplin sorunu yaşamayan, doğayı korumanın öneminin, ortak kullanım alanlarımıza saygı duymanın, çevre duyarlılığının farkında olan çocuklardır. Kerata Karetta Serisi çocuklarımıza denizde ve doğada yaşamın yanı sıra deniz canlılarını, canlıların yaşam alanlarına zarar vermemenin önemini de öğretmektedir. Kerata Karetta Çevre Bilinci Eğitim Serimiz ile en büyük amacımız çocuklarda doğa ve çevre bilincini kazandırmaktır…