TURKFPS DERGİSİ

“TURKFPS Dergisi” Yüz Plastik Cerrahi Derneği'nin resmi ve bilimsel süreli yayın organıdır.